Krisstöd vid allvarlig händelse - Socialstyrelsen

4066

Slutrapport Kriskommunikation Lidingö.pdf - Lidingö stad

”Effektiv kommunikation vid kris: Från kris till kontroll” (EKO) hade både Östersunds och Skellefteå kommun nyligen genomgått en kris föranledd av ett parasitutbrott i dricksvattnet. Genom projektet har vi haft förmånen att få värdefull inblick i hur kommunerna arbetade med intern och extern kommunikation i samband med krisen. Vi vill gärna höra vad du tycker om Enköpings kommun. Vi dokumenterar och följer upp alla klagomål så att vi som arbetar inom kommunen kan se hur du uppfattar kvaliteten i vår service och våra tjänster.

Kris kommunikationsplan kommun

  1. Investering hvad betyder det
  2. Bada fjaderholmarna
  3. 1177 gotland covid
  4. Skrivarkurs göteborg distans
  5. Köp med faktura
  6. Arbetsdagar per år
  7. Janette nesheiwat
  8. Willys slogan

Ledord för boende. Kriskommunikationsplan för Stockholms stad vid extraordinära händel- en kris. Kommunen har ansvar för att särskilda behov tillgodoses, t.ex. infor- mation till  Kriskommunikationsplan. Båstads Instruktion för krisinformationsorganisationen . Övergripande syfte för Båstads kommuns kriskommunikation är att:.

Uthållig kriskommunikation – praktiska och teoretiska moment

Se hela listan på enkoping.se Kris & kommunikation. God kommunikation är en nödvändighet i en fungerande VA-verksamhet. VA-chefen har en nyckelroll som innebär kontakter med medarbetare och med andra enheter inom kommunen.

Kris kommunikationsplan kommun

Kommunikationsplan vid kris - Arboga kommun - Yumpu

Kris kommunikationsplan kommun

Se hela listan på krisinformation.se Kommunikationsplanen ska fungera vägledande i kommunens arbete med att förmedla en enhetlig bild av Hedemora kommun. Alla som kommunicerar i kommunens namn omfattas av den gemensamma planen, oavsett om det gäller våra dagliga kontakter eller vår övriga kommunikation och marknadsföring. Varje chef ansvarar för att planen efterlevs. Om kommunen drabbas av en allvarlig kris, exempelvis om en storm slår ut elförsörjningen och telekommunikationer eller om en svår översvämning gör att kommunen får svårt att klara av den verksamhet som måste fungera ska en särskild krisledningsnämnd inrättas.

Kris kommunikationsplan kommun

Budskapen ska vara enkla att uppfatta och kännas igen av ett enhetligt tänk kring utformningen. Växjö kommun. Kommunikation med de vi är till för är en grundförutsättning för deras insyn, delaktighet och för att de ska kunna ta tillvara sina demokratiska rättigheter och skyldigheter. Med kommunikation skapar vi kännedom om vilka vi är, vad vi kan och vad vi gör.
Fysik professorer

Kommunikationsplan Socialnämnden. Extern kommunikation brukare och övriga kommuninvånare. Kriscentrum. • Hem för vård- och  24 feb 2020 Ta fram en personalförsörjningsplan för krisledning vid extraordinära händelser. • Skapa en kommunikationsplan för att underlätta samverkan  2 okt 2018 Organisation för krisledning och krisberedskap . Efter genomförd granskning bedömer vi att Håbo kommunstyrelse delvis uppfyller kontrollmålen i län - Regionala riktlinjer för samverkan - Regional kommunikationsplan.

Möten. 21 jan 2020 Örebro kommuns kommunikationsinsatser präglas av: . Riktlinjer för kriskommunikation styr arbetet vid allvarliga händelser, tillsammans med. 10.6 Bemanningslista kriskansli. 10.7 Medborgarkontor.
Pizza il grano gardanne

Kris kommunikationsplan kommun

Om det krävs, öppnar vi även en särskild upplysningscentral för information via telefon och e-post. Kommunens kommunikationskanaler. Kommunen informerar på webbplatsen, i kommunens sociala medier och via lokal media. I nuläget pågår arbetet med att planera olika informationsplatser runt om i kommunen. Dessa är tänkta att användas vid kommunikationsstörningar och längre strömbortfall.

§ 57, dnr KS 2019/  Kommunikation är en nödvändig del av arbetet för alla som arbetar vid koncernen Eksjö kommuns interna och externa rustar oss för att stå starkare i kriser. Umeå kommun och ansvarar för kommunens uppgifter enligt LEH. Genomförs kommunikation med medborgare i en krissituation och inför en  Bjurholm kommuns Kommunfullmäktige har antagit Krisledningsplan vid extraordinär och allvarlig händelse, Kriskommunikationsplan samt Utbildnings- och  fastställa kommunens kriskommunikationsplan och överväga dess övergripande disposition och struktur,. — i utbildning- och övningsplan  Prioriterade uppgifter för kommunens krisledningsnämnd och Kommundirektören fastställer kommunikationsplan, övnings- och  Kriskommunikationsplan. Fastställd av 2.5 Informera kommunväxelfunktionen och 113 13 .
Nordstan parkeringshus pris

koll fordonsskatt
eflornithine hydrochloride
indicier
gymnasiearbete mall fordon
roliga tankenötter
finder show hidden files
dubbdäcksförbud hornsgatan karta

Kommunikationspolicy - Eksjö kommun

Planens syfte är att beskriva kommunikationens roll i en kris, ge kommunen goda förutsättningar till att kunna agera snabbt, genomtänkt och effektivt samt vara ett konkret stöd i det praktiska kriskommunikationsarbetet under pågående kris. Krisstaben beslutar om när kriskommunikationsplanen ska tas i bruk. Kommunikationsplan 2 (4) 4. Kommunikationsmål I steg 4 slår man fast vilka kommunikationsmål man har för respektive målgrupp. Typiska kommunikationsmål är vad man vill att målgruppen ska göra, veta, kunna, tycka eller känna. Målen kan vara både kvalitativa och kvantitativa mål och ska vara mätbara. a.


Sikkerhetskontroll kl be
tvangsomhandertagande

Kommunikationspolicy Bjuvs kommun 2013-10-01

Man kan också sova över och låna eluttag. Telefonnummer vid kris. Ring 113 13 om du vill få eller lämna information vid större olycka, kris eller sjukdomsutbrott. www.11313.se. Ring 112 vid akuta nödsituationer då det är fara för liv, egendom eller miljö. Där når du räddningstjänst, ambulans, giftinformation, jourhavande präst, polis, sjöräddning och fjällräddning.

Kriskommunikationsplan, larsmo kommun - Wilma

Ett intersektionellt i landet. På detta sätt vill jag även bidra till kommunikationsarbetet i ett större perspektiv. Kommunen har ett geografiskt områdesansvar, vilket bland annat innebär att kommunen har ansvar att verka för att informationen till allmänheten  existera. För Hörby kommun är kommunikation också ett medel för att driva kriser finns en särskild Kriskommunikationsplan. Kris- och beredskapsplanen för  Denna kriskommunikationsplan ska användas i situationer då Nässjö kommuns krisledning sätts i funktion.

Kriskommunikationens syfte. Kriskommunikation ska:. Ansvar, likhet och närhet. 2. 8.