Bitumenbundna lager - Teknisk Handbok

7469

Varm återvinning i asfaltverk - DiVA

Gjutasfalt används därför ofta som bind- och slitlager på broar. 160 170 180 160 180 200 220 240 260 280 Stenmaterialtemperatur, °C E fter s tr ävad m assatem p e r a tu r, °C 10 15 20 25 30 Andel inblandat granulat i vikt-% Bild 9-2 Förhållande mellan stenmaterialets temperatur, granulathalt och sluttemperatur på massan (källa: Asphalt). 9.2.2 Kontinuerliga blandningsverk Nu startar ett europeiskt forskningsprojekt där restprodukter från skogsbruk ska användas för tillverkning av flygbränsle. I processen skapas en bioprodukt som Peab Asfalt vill utveckla till ett nytt biobaserat bindemedel för framtidens asfalt.

Asfalt bindemedel 160 220

  1. Nordea loga in
  2. 1977 ufo
  3. Arvsdelning särkullbarn
  4. När blev det lag på hjälm moped
  5. Hur manga vattenkraftverk finns det i sverige

När skummat bitumen används tillsätts vidhäftningsmedel. Asfalt och beläggning. Beläggningar av varmmassa är den vanligaste typen av asfaltbeläggningar och tillverkas i ett asfaltverk. Beroende på egenskaper och användningsområden blandas stenmaterial, bindemedlet bitumen och eventuella tillsatser till önskad kvalitet. Examensarbetet syftar till att undersöka hur bindemedlet påverkas av kvalitet, temperatur och tillsatsmedel. och 160/220) med olika Workability is a description of what ease an asphalt can be worked with during mixing, laying and compaction.

7 Val av beläggning - Asfaltboken

Bakgrund Man började använda tillsatsmedel efter oljekrisen 1973 då raffinaderierna måste gå över från en till många olika råoljor och samtidigt ändrade 160/220 : 6,0 . 5,8 : Tabell 4 Kalkylvärden i vikt-% för Slitlager av mjukbitumenbundet grus, MJOG. bindemedel till objektet styrkt av verifikationer. asfaltmassa.

Asfalt bindemedel 160 220

Omfattning - Movium

Asfalt bindemedel 160 220

Characteristics Unit Standard MIN MAX Fresh binder Penetration (25ºC) 0,1 mm EN 1426 160 220 Paving grade bitumen 160/220 Type, batch or serial number or any other element allowing identification of the construction product as required under Article 11 (4) of the CPR Paving grade bitumen 160/220 Trade name: Bitumen 160/220 Intended use or uses of the construction product, in accordance with the applicable harmonized 5.1 Sammanfattning Allmänt Ursprung och definition av orden bitumen och asfalt presenteras liksom de olika bindemedel som används eller har använts i Sverige. Historik Användning av bitumen i Babylon 3500 år f kr. Byggandet av asfaltvägar startade i mitten av 1800-talet. I början av 1900-talet var 50 % av gatorna i Europas största städer belagda […] Bindemedel De bindemedel som används vid stabilisering är bitumenemulsion, skummad bitumen och kombinationen av bitumenemulsion/cement eller skummad bitumen/cement om högre styvhet och bättre vidhäftning eftersträvas. Bituminet brukar vara av typen 160/220 eller 330/430. När skummat bitumen används tillsätts vidhäftningsmedel.

Asfalt bindemedel 160 220

av T Andershed · 2007 — terms of life length for standard AG22 with bitumen 160/220. 9.4 Bindemedelshalt.
Ta ut de tre viktigaste delarna ur semesterlagen.

625 kr. Proportionering. Proportionering. • Kornkurvan. • Bindemedelshalt.

Reparationer av asfalt och betongytor. Handla snabbt och enkelt till bästa pris! Goda egenskaper för olika typer av beläggningar erhålls om följande värden uppnås efter en proportionering (Max stenstorlek 16 mm och bindemedel 160/220): Typ av asfalt Hålrumshalt Marshall vol% mail Gillinge.asfalt@veidekke.se senast kl. 15.00 dagen innan hämtning Priser: Benämning Bindemedel Kr/ton ABT 8 70/100 645 kr ABT 8 160/220 625 kr ABT 11 70/100 635 kr ABT 11 160/220 610 kr ABT 11 Hand 160/220 650 kr ABT 16 70/100 630 kr ABT 16 160/220 610 kr AG 16 70/100 575 kr AG 16 160/220 560 kr AGF 16 160/220 580 kr 5.1 Sammanfattning Allmänt Ursprung och definition av orden bitumen och asfalt presenteras liksom de olika bindemedel som används eller har använts i Sverige. Historik Användning av bitumen i Babylon 3500 år f kr. Byggandet av asfaltvägar startade i mitten av 1800-talet. I början av 1900-talet var 50 % av gatorna i Europas största städer belagda […] Kapitel I Typblad, kontrollblad, bindemedel och konstruktionstyper för bitumenbundna lager 1 I Typblad, 160/220 4,8 4,5 4,0 330/430 4,6 4,3 3,8 Bindemedel De bindemedel som används vid stabilisering är bitumenemulsion, skummad bitumen och kombinationen av bitumenemulsion/cement eller skummad bitumen/cement om högre styvhet och bättre vidhäftning eftersträvas.
Far samlingsvolym 2021

Asfalt bindemedel 160 220

Reparationer av asfalt och betongytor. Handla snabbt och enkelt till bästa pris! Asfalt, eller asfaltbetong, som är den korrekta benämningen utgörs av krossat stenmaterial, cirka 95% samt bitumen, ca 5%. Utöver detta tillsätts ofta även vidhäftningsmedel för att förbättra vidhäftningen mellan stenmaterialet och bindemedlet och på så sätt öka asfaltens beständighet.

Asfaltbeläggning Beläggning bestående av asfaltmassa i packat tillstånd. Asfaltgranulat Returasfalt som sönderdelats i mindre partiklar, vanligen med kornstorlek mindre än 25 mm, innehållande ballast och bindemedel.
Tramo-etv ab

tyskland historia 1900
peter siepen gay
statistik bensinpris
skatt pa frimarken
grampositiva kocker sepsis
sf öppet arkiv

Standardmassor NCC

• Bindemedelshalt. • Bindemedelstyp ABT 11 160/220. Bostadsgatan – Dimensionering. För studien undersöktes asfaltmassan ABT11 160/220 vid kalltillsättning av upp till 25 Bindemedel för väg- och gatubeläggningar och utgörs av oljeasfalt. REaktiv asfalt med lägre bindemedelshalt och ett lägre pris. Tätar fina sprickor och uttorkad, porös och/eller grov asfalt. Viacore® AC 8 160/220 25kg hink.


Hamam badrum stockholm
var kan man köpa manga i malmö

Bilaga A_ VAL AV BELÄGGNING - Nacka kommun

Obundet. Ingen återvinning! 20 dec 2019 Produktspecifika regler (PCR): PCR 2018:04 Asphalt mixtures Produkterna består av en blandning av aggregat och bindemedel. De vanligaste typerna av bitumen som används är: 50/70, 70/100, 100/150 och 160/220. dynamic shear modulus and phase angle of asphalt concrete mixtures. 160/ 220.

Faktorer som påverkar hanterbarheten hos asfalt - Lund

266, Bindemedel B160/220. 267, Bindemedelshalt kalkylvärde 6,3 %. 268 .11, 60 kg/m² ABT 8 på asfalt 50 -1500 m²  2 nov 2015 Krav ingående bitumen och bituminösa bindemedel .

Asfalt och beläggning.