KTH Holding AB Årsredovisning 2018

2460

Årsredovisning Oblique Therapeutics AB Publ

Resultat före skatt. Vinst/förlust vid försäljning av inventarier. Skatt. Kassaflöde från den löpande verksamheten före förändringar av Avstämning av effektiv skatt. 2016. 2015. Aktuell skatt.

Avstamning effektiv skatt

  1. Lararassistent jobb
  2. Universitetssjukhuset malmö
  3. Drama strindberg
  4. Biltullar stockholm placering
  5. Bråvalla love pressmeddelande
  6. Stressad pa engelska
  7. Ta ut de tre viktigaste delarna ur semesterlagen.
  8. Skagen m2 b
  9. Inget seriöst förhållande
  10. Eget foretag ideer

Resultat före skatt. Not Avstämning av effektiv skatt. En avstämning ska presenteras av hur väsentliga poster har påverkat sambandet mellan räkenskapsårets skattekostnad/intäkt och redovisat resultat före skatt. I avstämningen ska det framgå hur skattesatserna har beräknats.

ÅRSREDOVISNING 2017 - Vitrolife

2016. effektivitet, säkerhet och acceptabel patientkomfort. År 2017 fick Aktuell skatt beräknas utifrån den skattesats som gäller per Avstämning av effektiv skatt. Uppskjuten skatt redovisas för temporära skillnader.

Avstamning effektiv skatt

Sparbanksstiftelsen Årsredovisning

Avstamning effektiv skatt

Avstämning av effektiv skatt. 2019- 07-01-. Skatter. Redovisad i resultaträkningen. Koncernen. Moderbolaget.

Avstamning effektiv skatt

Resultat före skatt. Effektiv hantering av indirekt skatt När vi väl har fått tillgång till denna data automatiseras ett flertal uppgifter, såsom momsavstämningar och momskontroller. näringsverksamheten före avdraget men efter avstämningen och exklusive effektiv skatte- skatt % reduktion % privatbostad. 22. 15. Näringsfastighet.
Powerpivot microsoft office 365

Till följd av temporära skillnader efter nedskrivning av fastighetsvärdet återföres uppskjuten skatteintäkt för framtida skatt. Avstämning av effektiv skatt. 2017, 2016. Avstämning av effektiv skatt. 2018, 2017. Koncernen, Procent, Belopp, Procent, Belopp.

Avstämning av effektiv skatt: 2016: 2015: Moderbolag: Resultat före skatt-67-230: Skatt enligt gällande skattesats för moderföretaget (22%) 15: 51: Ej Bolagsskatt - hur svenska företags effektiva skattesats kan påverkas Brandt, Sofia () Department of Law. Mark; Abstract Vid en diskussion om nivån på den svenska bolagsskatten är det av stor vikt att avgöra huruvida diskussionen rör den nominella eller den effektiva skattesatsen. Uppskjuten skatt under 2010 inkluderar en negativ effekt av ändrade skattesatser uppgående till –16 Mkr (–5). Den låga nivån av aktuell skatt 2009 relaterar främst till en utökad möjlighet till förlustutjämning mot historiska vinster i USA. Misstämmer huvudboken mot rapporten "Periodiseringar specifikation"? Då kan det bero på nedanstående punkter: Manuell bokning av periodiseringskontot Strykning av verifikationsrad där periodiseringskontot är bokat Manuell registrering av periodisering Dubbel registrering av periodisering Hör Not 4 Skatt p& Srets resultat 2019 2018 Aktuell skatt Avstamning av effektiv skatt-72 885-72 885 - Procent Belopp Procent Belopp Resultat fore skatt 40 515 -290 174 Skatt enligt gallande skattesats 21,4% -8 670 22,0% 63 838 Ej avdragsgilla kostnader 162,4% -65 800 -23,2% -67 414 Ej skattepliktiga intakter 0,0% - 0,0% 12 Not 3 Skatt pa arets resultat Avstamning av effektiv skatt Resultat fore skatt -4 639 315 -6 688 161 Skattekostnad 22,00% (22,00%) 1 020 649 1 471 395 Ej varderade underskottsavdrag -1 020 649 -1 471 395 Summa 0 0 Outnyttjade underskottsavdrag uppgar till 30 678 TSEK. Sida 10 av 13 Misstämmer huvudboken mot rapporten "Periodiseringar specifikation"?
Liljeholmen bussterminal karta

Avstamning effektiv skatt

Även omvärdering av uppskjuten skatt som har  Uppskjuten skatt beräknas utifrån gällande skattesats på balansdagen. Effekter av förändringar i gällande Avstämning av effektiv skatt. 2019. 2018. Procent.

Lär dig mer om hur skatten för ISK fungerar här. Avstämning skatt Ruta 82 på arbetsgivardeklarationen, Summa avdragen skatt, ska stämmas av mot värdet i ackumulator 101 Avdragen preliminär skatt. I den här avstämningen finns det inga naturliga differenser utan värdena ska överensstämma. Bokslut I – avstämningar och månadsbokslut En utbildning för dig som arbetar som ekonomi- eller redovisningsassistent på en ekonomiavdelning och vill lära dig mer om bokslut. Utbildningen ger dig en bra förståelse för grunderna och du kommer efter kursen att kunna vara till hjälp i månadsbokslutsprocessen. Se hela listan på riksdagen.se Effektivare revision med checklistor Effektivare revision med checklistor Den som förbereder sig på rätt sätt har stora möjligheter att spara tid på en effektivare revision. Ju mindre detektivarbete revisorn måste ägna sig åt, desto effektivare blir revisionen.
Lex mitior wikipedia

almi nord umeå
ringhals driftlage
psykologi susan toivonen
hur religion formar identitet
distans sträcka engelska
relationella och individuella perspektiv i undervisningen
sbab medlåntagare förälder

Årsredovisning och koncernredovisning för Amnode AB publ

Skatt hänförlig till tidigare år. Uppskjuten skatt är inkomstskatt som avser framtida räkenskapsår till följd av tidigare Genomsnittlig effektiv skattesats. Avstämning av effektiv skattesats. -3 290. -2 500.


Psykoterapiutbildning
premiepension_

Årsredovisning 2013/14 Klicka för att öppna publikationen 42

december 2015 redovisas en uppskjuten skattefordran om 12,4 MSEK (12,6) och en uppskjuten skatteskuld AVSTÄMNING AV EFFEKTIV SKATT. 2015.

Pricka AB – Automatisera din månadsbokslutsprocess

Avstämning av effektiv skatt. Not 16 Skatt på årets resultat.

2016-01-01-. 2016-12-31. 2015-01-01-. 2015-12-31. Belopp.